Fyraftenssang onsdag 13.9. 2017 kl. 17.00 v. Marianne Nielsen

Marianne Nielsen har boet sammen med sin mand i Sdr. Nærå i mange år. Hun er valgt som stedfortræder i menighedsrådet. ”Jeg vil med stor glæde og engagement udvælge nogle af de sange, der står mit hjerte nær. Jeg kommer selv fra et landmands hjem, hvor nærvær, glæde og samhørighed, var i højsædet. Flere generationer boede under samme tag. Det kan jeg virkelig se har været givtigt. Der var altid en voksen person i hjemmet, og vi havde stor respekt for den ældre generation. Set i lyset af, hvad udviklingen i de seneste år har ændret sig til, giver det for mig en hel anden verden. Vi har det tæt inde på livet selv og tænker tit tanken, når vi ser, at den nye generation selv kunne have glæde af samme nærvær, men de kære små bliver i dag ganske anderledes stimuleret. Stor udvikling på relativt få år. Det nærvær, som fik så stor betydning for mig, vil jeg fortælle lidt mere om. Jeg håber I vil møde op, så vi sammen kan nyde den afsatte tid og hygge os med sangene.”

Fyraftenssang onsdag 11.10. 2017 kl. 17.00 v. Lisbet Skau

Lisbet Skau ser vi ofte både i kirken og til arrangementer i kirkeladen - og som regel sammen med sin mand Mogens. ”Jeg er født i Toftlund i 1938 og opvokset på St. Jyndevad Forsøgsstation. I 1961 blev jeg gift med Hans Kloppenborg Skau, og var siden da bondekone på slægtsgården Skovgård i Hammelev i 40 år. I 1988 mistede jeg min mand. Jeg flyttede i 2005 til Sdr. Nærå sammen med min nuværende mand Mogens Andersen. Vi blev gift i Sdr. Nærå kirke i 2015.”