Udviklingsplan for kirkegården

Sdr. Nærå Menighedsråd havde et møde med landskabsarkitekt Eivind Wad d. 7. april 2016.
Han kom med mange konstruktive forslag og ideer til, hvordan vores kirkegård kunne gøres mere handicapvenlig og et godt sted at tage en pause fra dagens travlhed

Som nævnt i sidste kirkeblad er det området med de høje træer og bøgehækkene på den nye kirkegård, der volder os lidt problemer (se fotos). Der er mørkt og græsset vil ikke gro. Eivind Wad foreslår, at der bliver etableret en lindeskov med stier og skovbund med blomster. Det synes menighedsrådet er en rigtig god ide

Derfor bliver bøgehækkene i midten fjernet. Hækkene i den yderste række hele vejen rundt bibeholdes, så det indkranser "lindeskoven". Lindetræerne beskæres og enkelte fældes.
Dette arbejde sættes i værk snarest

Der indkøbes 6 hvide rosenbænke, som i første omgang placeres rundt omkring på kirkegården.
Senere skal de placeres i små afdelinger, hvor det falder naturligt at have et lille grønt område.
Bænkene er allerede leveret

Marianne J. Hansen

 

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møder i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen kl. 19.00 på flg. datoer:

To. 26. okt., ons. 29. nov


 

 

Det seneste mødereferat: