I efteråret vil der blive Fyraftenssang to gange, og vi har igen bedt nogle personer fra lokalområdet komme og fortælle lidt om deres liv og interesser og at vælge sange herudfra.

Programmet er på knap tre kvarter.

Onsdag 2.10. kl. 17.00 

Betty Andersen er vores første gæst i efteråret, og som hun selv siger, har hendes liv været fyldt med gymnastik. 
Betty er født på Nordfyn, og det var et højskoleophold på Vallekilde, der tændte interessen for gymnastikken. 
Siden hun i 1963 flyttede til Sdr. Nærå, har hun ledet gymnastik, og da hun som 60­årig gik på efterløn, var hun med til at starte senioridræt op – og har ledet seniorgruppen lige siden. 
De sidste 10 år har Betty desuden arbejdet som frivillig inden for Røde Kors, og hun var i en periode medlem af Menighedsrådet i Sdr. Nærå.

 

 

Onsdag 27.11. kl. 17.00

Denne gang er gæsten Marie Maegaard, som siden 2001 har fungeret som kirkesanger i Sdr. Nærå kirke, og senere også som kirketjener. 
Marie er flasket op som grundtvigianer i Ryslinge Valgmenighed og blev her fra barnsben hjemmevant i den danske højskolesang og salmeskat. 
Sang og musik var en naturlig del af barndom og ungdom på fødegården i Eskildstrup, på Søllinge Friskole, Bernstorffsminde Efterskole og siden i Ringe Kirkes pigekor.

Marie præsenterer sin medvirken ved Fyraftenssangen således: 

»Kristendom, musik og sang har hele mit liv været og er stadig af uvurderlig betydning for mig både helt personligt og i mit arbejdsliv i såvel kirken som i sygeplejen. 
Det bliver en stor udfordring at skulle vælge en håndfuld ud – for der er efterhånden så utrolig mange sange og salmer, der har en helt særlig plads i mit hjerte. 
Men jeg gør det og glæder mig – som jeg i øvrigt altid gør det i kirken – til at synge sammen med jer.«