Fyraftenssang

Onsdag 27.11. kl. 17.00

Denne gang er gæsten Marie Maegaard, som siden 2001 har fungeret som kirkesanger i Sdr. Nærå kirke, og senere også som kirketjener. 
Marie er flasket op som grundtvigianer i Ryslinge Valgmenighed og blev her fra barnsben hjemmevant i den danske højskolesang og salmeskat. 
Sang og musik var en naturlig del af barndom og ungdom på fødegården i Eskildstrup, på Søllinge Friskole, Bernstorffsminde Efterskole og siden i Ringe Kirkes pigekor.

Marie præsenterer sin medvirken ved Fyraftenssangen således: 

»Kristendom, musik og sang har hele mit liv været og er stadig af uvurderlig betydning for mig både helt personligt og i mit arbejdsliv i såvel kirken som i sygeplejen. 
Det bliver en stor udfordring at skulle vælge en håndfuld ud – for der er efterhånden så utrolig mange sange og salmer, der har en helt særlig plads i mit hjerte. 
Men jeg gør det og glæder mig – som jeg i øvrigt altid gør det i kirken – til at synge sammen med jer.«

(Programmet varer ca. 45 min.)

Fyraftenssang, onsdag den 5. februar kl. 17.00

Ved den første fyraftenssang i det nye år får vi besøg af Ole Kobbelgaard, der for nylig blev ansat som præst ved Sdr. Nærå Valgmenighed. 

Ole Kobbbelgaard kom fra en stilling som præst ved Morsø Grundtvigske Frimenighed. Før det var han i en årrække højskoleforstander i henholdsvis Ryslinge og Askov, så højskolesangbogen er kendt stof for dagens gæst. Ved denne fyraftenssang skal vi synge såvel salmer som sange, der alle er at finde i højskolesangbogen.