Læsekredsen afholdes ca. 6 gang årligt. Man mødes i Kirkeladen kl. 19.30 og diskuterer en forud aftalt bog. Gamle såvel som nye deltagere er velkomne. Der er ingen andre forudsætninger for at deltage, ud over at man kan lide at læse bøger og tale med andre om dem. Mødedatoerne vil altid kunne findes på hjemmesiden

Der er fælles bestilling af bøgerne på Biblioteket

Mødedatoer primo 2018:

9. januar: Tarjei Vesaas: Fuglene 

13. marts: Kirsten Thorup: Tilfældets gud 

10. april: Vi ser en film