Kirkeklokkerne i Sdr. Nærå, onsdag den 18. marts kl. 19.30

Organist og klokkespecialist Erik Kure, Vejle, fortæller om klokkerne i Sdr. Nærå Kirke 

Udover at fortælle om klokkerne og den samtid, den ældste klokke fra 1593 blev til i, herunder lokale, nationale og internationale relationer til kirken, vil han også fortælle mere generelt om den historiske brug af klokker.
Foredraget bliver ledsaget af billeder, tekst og lyd, så vi bliver meget klogere på de klokker, der hver dag kalder til arbejde og til hvile, til søndagens gudstjeneste og til højtider, og som markerer såvel festlige som triste begivenheder.

Til sognearrangementer i Kirkeladen er alle velkomne!

Der er fri entrè.

Kaffe kan købes for 10,- kr.