Sommermøde søndag den 14. juni kl. 14.00

Vi får besøg af foredragsholder og tidligere chefredaktør Siegfried Matlok. 

I forbindelse med 100 året for genforeningen får vi til sommermødet besøg af en meget spændende foredragsholder, tidl. chefredaktør Siegfried Matlok.

Siegfried Matlok er født og opvokset i Sydslesvig i en dansk-tysk grænselandsfamilie. I sin opvækst havde han de nationale modsætninger tæt inde på livet, fordi dele af Matlok-familien efter 1945 indtog et dansk standpunkt. Matlok besøgte den danske skole, men fastholdt sit tyske ståsted, bl.a. fordi han afviste den til tider nationalistiske og hadefulde anti-tyske tone i danske kredse syd og nord for grænsen.

Han har været chefredaktør for det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger, i mere end 40 år. Han var i 24 år den første leder af det tyske mindretals sekretariat ved regering og Folketing i København og har for sin indsats modtaget danske og tyske ordener. I 2015 fik han af Dronningen tildelt Ebbe Munck-prisen. Han er en kendt foredragsholder og kommentator i dansk-tyske anliggender.

Vi har bedt Siegfried Matlok fortælle om 100-året for genforeningen og det tyske mindretals historie og udfordringer i nutid og fremtid.

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan betingelserne for åbning af kirken bliver, og hvor mange vi må samles. Det kan måske blive nødvendigt med tilmelding, så check hjemmesiden.

 

Til sognearrangementer i Kirkeladen er alle velkomne!

Der er fri entrè.

Kaffe kan købes for 10,- kr.