Sognearrangementer i Kirkeladen

... I skrivende stund gælder fortsat afstandskravet på 1 meter, hvilket betyder, at vi må være 46 i kirken, hvis vi synger, ellers det dobbelte. 

I Kirkeladen må vi være 40, hvis vi skal sidde ved borde, eller det dobbelte, og i så fald uden sang. 

Foredrag om Kirkeklokkerne i Sdr. Nærå Kirke, onsdag den 30. september kl. 19.30

Sdr. Nærå kirke har to klokker, en stor og en lille. Nogle vil nok huske, dengang (i 1989) kirkens store klokkeblev ganske tavs. Den revnede ganske enkelt. Der blev iværksat en husstandsindsamling, og året efter blev den nuværende klokke hængt op, støbt af Petit & Fritsen i Holland. Den bærer inskriptionen: ”Guds hus er her, for han bor, hvor vi bor” efter et digt af Ole Sarvig.

Kirkens ældste og mindste klokke, som dog er taget ud af brug, da kneblen skal udskiftes, er støbt af Barchart Gelgeter i 1593.Den blev formentlig støbt til en herregård i sognet, for så i 1595 at blive skænket til Sdr. Nærå kirke - hvilket nu er hele 425 år siden!

Erik Kure, som fortæller mere om Sdr. Nærå kirkes klokker denne aften, er organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle og underviser i klokkespil og campanologi (lærenom klokker) på Løgumkloster Kirkemusikskole. Han har tidligere været klokkekonsulent for Kirkeministerietog fungerer nu som uafhængig klokkerådgiver. Han har et stort kendskab til stort set alle landets kirkeklokker og har selv gjort os opmærksom på Sdr. Nærås kirkeklokkers jubilæum. Udover at fortælle om klokkerne og den samtid, den ældste klokke blev til i, herunder lokale, nationale og internationale relationer til kirken, vil Erik Kure også fortælle mere generelt om den historiske brug af klokker.

Foredraget bliver ledsaget af billeder, tekst og lyd, så vi bliver meget klogere på de klokker, der hver dag kalder til arbejde og til hvile, til søndagens gudstjeneste og til højtider, og som markerer såvel festlige som triste begivenheder.

Fyraftenssang onsdag den 7. oktober kl. 17 i Sdr. Nærå Kirke

Erik Fonsbøl, som har fungeret som præst i Nr. Søby-Heden og hos os i Sdr. Nærå det sidste års tid, er født og opvokset i en lille landsby, Gårslev mellem Vejle og Fredericia. Efter studentereksamen læste han teologi i København og grønlandsk ved Det grønlandske Lektorat, og herefter rejste han sammen med sin familie til den lille bygd Fiskenæsset i Grønland, hvor han var præst i tre år. Derefter flyttede familien til Ilulissat i Nordgrønland et par år.

De næste tyve år virkede Erik Fonsbøl på Nordvestfyn i Føns-Ørslev-Udby-Husby pastorat – kun afbrudt af en orlov i Qaqortoq i Sydgrønland i tre år. De sidste tolv år af tiden som præst var han også provst for Middelfart provsti. Som 60-årig flyttede han sammen med sin kone Kirsten til Svanninge, og de næste ti år gik tiden med at passe hus og have og børnebørn. Og nu som 70-årig er han begyndt som vikarpræst her i Midtfyns provsti, hvilket for ham har vist sig at være en rigtig dejlig tilbagevenden til præstelivet. Ved Fyraftensarrangementet vil Erik især fortælle om sin tid i Grønland og knytte nogle sange til. For - som Erik siger - så er det musikken og sangen der allerbedst formår at udtrykke det, vi føler.

Til sognearrangementer i Kirkeladen er alle velkomne!

Der er fri entrè.

Kaffe kan købes for 10,- kr.