Udvandring til Amerika onsdag den 22. januar kl. 19.30

Frimenighedspræst i Ryslinge Mikkel Crone Nielsen fortæller »Onkel Vilhelms historie – og om den danske udvandring til Amerika«.

Vilhelm Crone blev født i 1881 og voksede op på Brandsø i Lillebælt. Som 14-årig stikker han til søs og får hyre på en toldkrydser, bliver hvalfanger i Stillehavet, bliver indblandet i en mordsag, bliver grebet af guldfeber, bliver skibsbygger- og reder, kaptajn, hotelejer og ven med indianere på USA’s vestkyst. Vilhelms historie er vild og mærkelig, men er samtidig også på mange måder typisk for de tusindvis af danskere, der i årtierne omkring århundredeskiftet søgte bort fra de hjemlige kyster.

Højskoledag lørdag den 22. februar kl. 10.00 - 15.30 i kirken og kirkeladen

Vi holder igen i år en højskoledag. Denne gang tager vi ud i verden til nogle af verdens brændpunkter.

Vi får besøg af DR-journalist Søren Bendixen, som tidligere har dækket Asien. Nu er han i Sydafrika og dækker Afrika derfra. I skrivende stund er Søren meget optaget og har derfor ikke fundet tid til at skrive nærmere om sig selv og sit foredrag. Det får vi til gengæld at høre, når han kommer.

Søren er vokset op i Sdr. Nærå og konfirmeret fra kirken i 1989.

Efter frokost skal vi høre musikeren Henrik Goldschmidt fortælle om sit mangesidede virke.
Udover at være solo-oboist i Det kgl. Kapel har Henrik Goldschmidt, som selv har jødisk baggrund, gjort en stor indsats ved via musik at bringe forskellige mellemøstlige kulturer sammen, som det er sket i Middle East Peace Orchestra, der blev grundlagt i 2003. Siden da er »Goldschmidts Musikakademi« kommet til, en privat musikskole, der tilbyder gratis sang- og musikundervisning til marginaliserede børn.

I foråret 2019 udkom bogen »Manden, der ville reparere verden med musik«, Daniel Øhrstrøms portræt af Henrik Goldschmidt og hans alsidige virke.

Efter en kaffepause slutter vi af i kirken med en kort koncert med Henrik Goldschmidt.

Prisen for deltagelse inklusive frokost: 100 kr.

Tilmelding senest den 15. februar: til Inge Bjarke, tlf. 5178 9851, mail: ibjarke@webspeed.dk

Til sognearrangementer i Kirkeladen er alle velkomne!

Der er fri entrè.

Kaffe kan købes for 10,- kr.