Sognearrangementer i Kirkeladen

... I skrivende stund gælder fortsat afstandskravet på 1 meter, hvilket betyder, at vi må være 46 i kirken, hvis vi synger, ellers det dobbelte. 

I Kirkeladen må vi være 40, hvis vi skal sidde ved borde, eller det dobbelte, og i så fald uden sang. 

Til sognearrangementer i Kirkeladen er alle velkomne!

Der er fri entrè.

Kaffe kan købes for 10,- kr.