Musikken leveredes af "Jepsen-kvintetten"
Alterdekorationen var lavet af blomsterdekoratør Camilla Kjærgaard Christjansen, Enggårdsvej
(Fotos: Inge Dalsgaard og Inge Bjarke)

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

( finder sted i kirkeladen )

Mødedatoer ultimo 2019:


Onsdag d. 30. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: