40 deltagere i cykelturen samles
De tolv apostle i Ryslinge Kirke
Forfriskning v. Søllinge Kirke
Friskolelærer Mads Bisgaard fortæller
Graveren v. Ryslinge Kirke fortæller
Kor og kalkmalerier i Ryslinge
Nazaret Kirke
O.P. Anderson i kærlig ombæring
Patientia øl var med på turen
Ryslinge sognekirke

Tekst og fotos: Erling Christensen

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

Møder finder sted i kirkeladen 

Mødedatoer ultimo 2019:

Onsdag d. 28. august kl. 16.00 (efter syn)

Onsdag d. 25. september kl. 14.00

Onsdag den 14. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: