Kirkecykeltur 2015

Inge Dalsgaard introducerer turen
Indgang til Hollufgaards kapel, Højby kirke
Klaus Berntsens gravsted, Højby kirke
Sognepræst Carsten Andreasen
Afgang fra Højby kirke
Sortelung, mindesten for Carl Nielsens barndomshjem
Madpakken nydes på plænen ved Bramstrup
O.P.Anderson på vej rundt

Fotos: Erling Christensen

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møde i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen kl. 19.00 på flg. datoer:

Ons. 28. feb.
Ons. 14. marts


 

 

Det seneste mødereferat: