Kirkecykeltur 2015

Inge Dalsgaard introducerer turen
Indgang til Hollufgaards kapel, Højby kirke
Klaus Berntsens gravsted, Højby kirke
Sognepræst Carsten Andreasen
Afgang fra Højby kirke
Sortelung, mindesten for Carl Nielsens barndomshjem
Madpakken nydes på plænen ved Bramstrup
O.P.Anderson på vej rundt

Fotos: Erling Christensen

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

( finder sted i kirkeladen )

Mødedatoer ultimo 2019:


Onsdag d. 30. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: