Fotos: Inge Dalsgaard

Fraugdegård, en ”påklistret” facade forfra 
Fraugdegård set fra havesiden
Torben Bille Brahe fortæller om Fraugdegård, som nu er overtaget af hans datter og svigersøn
Anne Sofie Bredmose Jakobsen tager imod ved Fraugde kirke og fortæller om Kirken
Erik Vind fortæller om Sanderumgårds romantiske have

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

( finder sted i kirkeladen )

Mødedatoer ultimo 2019:


Onsdag d. 30. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: