Kirkecykeltur 27.06.2018

Fraugdegård, en ”påklistret” facade forfra 
Fraugdegård set fra havesiden
Torben Bille Brahe fortæller om Fraugdegård, som nu er overtaget af hans datter og svigersøn
Anne Sofie Bredmose Jakobsen tager imod ved Fraugde kirke og fortæller om Kirken
Erik Vind fortæller om Sanderumgårds romantiske have

Fotos: Inge Dalsgaard