5. juni 1915 blev denne sten rejst for at markere indførelse af valgret for kvinder.
Stenen blev senere flyttet, og "kvindernes eg" blev plantet.
Kvindernes eg, 7. juni 2015, hvor 100-året for indførelse af valgret for kvinder blev markeret.

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

Møder finder sted i kirkeladen 

Mødedatoer ultimo 2019:

Onsdag d. 28. august kl. 16.00 (efter syn)

Onsdag d. 25. september kl. 14.00

Onsdag den 14. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: