Årets taler var Finn Nørbygaard. Emnet var "Engle og dæmoner".
Fotos: Jørgen Vestergaard

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møde i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen kl. 19.00 på flg. datoer:

Ons. 28. feb.
Ons. 14. marts


 

 

Det seneste mødereferat: