Sommermøde 07-06-2015

Kvinde-egen
Provst Inge Dalsgaard
Pia Fris Laneth

Efter en andagt i kirken samledes man under kvinde-egen, plantet i 1915 i anl. af indførelse af valgret for kvinder.

 Derefter bød Provst Inge Dalsgaard velkommen i præstegårdshaven.

 Forfatteren Pia Fris Laneth holdt et engageret og medrivende foredrag om begivenhederne for 100 år siden.

 Karen Jørgensen viste med en gruppe damer, iklædt datidens gymnastikdragter, hvordan kvindegymnastikken var for 100 år siden.

 Derefter viste "Team Taiso" et festligt program med moderne, rytmisk gymnastik.

 Arrangementet sluttede med, at vi sang nogle sange, der er lige så kendte og elskede i dag, som de var for 100 år siden!

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

( finder sted i kirkeladen )

Mødedatoer ultimo 2019:


Onsdag d. 30. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: