Erhvervelse og fornyelse af gravsted


Driften af Sdr. Nærå kirkegård forestås af menighedsrådet,
mens graveren varetager den daglige drift.
Aftaler om eventuel besigtigelse og vejledning i valg af
gravsted træffes ved henvendelse til graveren:


Graver Ulrik Korsgaard, Gravertelefon 4031 9192
                                         mail:
graversdrnaera@gmail.com      
Graver Ulrik Korsgaard

Henvendelse om erhvervelse af et gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne (gravkastning) i nye såvel som bestående gravsteder sker til graveren. Erhvervelsen er gratis for medlemmer af folkekirken med tilknytning til Sdr. Nærå sogn. For andre betales efter gældende takster.Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

( finder sted i kirkeladen )

Mødedatoer ultimo 2019:


Onsdag d. 30. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: