Erhvervelse og fornyelse af gravsted


Driften af Sdr. Nærå kirkegård forestås af menighedsrådet,
mens graveren varetager den daglige drift.
Aftaler om eventuel besigtigelse og vejledning i valg af
gravsted træffes ved henvendelse til graveren:


Graver Ulrik Korsgaard,
Gravertelefon 4031 9192
                                         mail: graver@aarslevnet.dk
Graver Ulrik Korsgaard

Henvendelse om erhvervelse af et gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne (gravkastning) i nye såvel som bestående gravsteder sker til graveren. Erhvervelsen er gratis for medlemmer af folkekirken med tilknytning til Sdr. Nærå sogn. For andre betales efter gældende takster.Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

 


Møde i Menighedsrådet

finder sted i kirkeladen på flg. datoer:

30. maj kl. 14
26. juni kl. 9


 

 

Det seneste mødereferat: