Erhvervelse og fornyelse af gravsted

Driften af Sdr. Nærå kirkegård forestås af menighedsrådet,
mens graveren varetager den daglige drift.
Aftaler om eventuel besigtigelse og vejledning i valg af
gravsted træffes ved henvendelse til graveren.


Henvendelse om erhvervelse af et gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne (gravkastning) i nye såvel som bestående gravsteder sker til graveren. Erhvervelsen er gratis for medlemmer af folkekirken.