Takster

Henvendelse om erhvervelse af et gravsted og om nedsættelse af kiste eller urne (gravkastning) i nye såvel som bestående gravsteder sker til graveren. Erhvervelsen er gratis for medlemmer af folkekirken med tilknytning til Sdr. Nærå sogn. For andre betales efter gældende takster.

Menighedsrådet har besluttet, at kirkegårdsarbejde skal betales forud. Der udsendes faktura i februar, som vil dække udgifterne til arbejde i 2020.


Prisliste vedr. kirkegården (takstblad 2020)