Udviklingsplan for kirkegården

Vores smukke kirkegård vil fremover blive udviklet, så den kommer til at fremstå endnu smukkere.

Graver Ulrik er allerede godt i gang, som mange nok har bemærket..

Her på hjemmesiden vil vi løbende orientere i billede og tekst, hvilken udvikling kirkegården tager.

Indgang til gammel kirkegård

Billederne viser, at indgangen til gammel kirkegård ved kapellet er forandret.
 
Den lange stensætning fra trappen mod kapellet er blevet fjernet, så kun et par meter står tilbage. 
Dette er gjort både for at mindske ”de grå arealer” og få dem lagt ud i græs. 
Det får kirkegården til at fremstå grøn og varm og ikke grå og kold. 

Arbejdet er også foretaget for at give bedre plads til rustvognen, når der kommer en kiste til kapellet. 

Felterne med jord, som vist på billedet, vil blive lagt ud i græs. 

I forbindelse med, at stensætningen blev fjernet, blev trappen sat om, så den er mere farbar. 

Stien vil løbe rundt om afdeling øst med græs på begge sider. 

De nedlagte gravsteder i afdeling øst kommer til at danne en sti tilsået med græs.

1.
2.
3.
4.
5.

"Øjebæen" ved hovedtrappen op til kirken

Fokus er sat på gravstedet, som bestemt ikke pynter på kirkegården. 

Ideen er at anbringe gravstenene mere centralt og lave en sti fra de 2 trappetrin op til gravstedet og hen mod den store gravsten. 

Alle nuværende brosten/chaussésten fjernes, og gravstedet beplantes med bunddække, som blomstrer et par måneder i sæsonen. 

Det gamle gravsted for enden af trappen bliver beplantet på samme måde.

6.
7.
8.

Anonyme gravsteder

Der udfærdiges en tekst på stenen. 

Resten af renoveringen af den anonyme plæne er endnu i idéfasen, men den har høj prioritet.

9.

Materialeplads

Som et led i udviklingsplanen har vi opført en ny materialeplads. Hullet i bøgehækken vil blive tilplantet

10.
Tekst: Jørgen Bai Jepsen/Ulrik graver
Fotos: Jørgen Vestergaard

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

Møder 2019 finder sted i kirkeladen 

Onsdag 15. maj kl.14.00

Onsdag 19. juni kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: