Ansatte ved kirken

Provst og sognepræst:
Inge Dalsgaard
Kirkevej 20, Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tlf. 6599 1164
idj@km.dk

Sognepræst:
Elisabeth Jessen
Nr. Søby præstegård
Tlf. 6118 4362
meje@km.dk

Sognepræst:
Erik Fonsbøl
Tlf. 2230 3424
erik@fonsboel.dk 

Organist:
Inge Bjarke
Svenstrupvej 26
5260 Odense S
Tlf. 5178 9851
ibjarke@webspeed.dk 

Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard
Birkelyvej 63
5792 Årslev
Tlf. 51939497 
m_maegaard@yahoo.dk

Graver:
Ulrik Korsgaard
Graverkontor
Kirkevej 20
5792 Årslev
Tlf. 4031 9192
graver@snkirke.dk 

Andre adresser:

Hjemmeside:
Anette Mogensen
Tlf. 6599 2789
anenykmog@gmail.com 

Formand for menighedsrådet:
Annette Fog Lomholt
Blæsbjerggyden 6, Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tlf. 6597 2299
a.m.lomholt@gmail.com 
formand@snkirke.dk 

Kirkeværge:
Frank Karl
Enggårdsvej 65
5792 Årslev
Tlf. 6599 1695
frukarl@aarslevnet.dk

Regnskabsfører:
Henning Bakmand
Ildfuglevænget 80
5260 Odense S
Tlf. 2084 5008
henningbakmand@hotmail.com

Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen
Birkum Kohavevej 78
5220 Odense SØ
Tlf. 3089 8407
karndal@mail.dk