Præstevikar Jakob Olesen
Organist Inge Bjarke
Kirkeass. og Kirkesanger Marie Maegaard
Graver Ulrik Korsgaard

Ansatte ved kirkenProvst og sognepræst:
Inge Dalsgaard
Kirkevej 20, Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tlf. 6599 1164
idj@km.dk

 

 

 

 

Sognepræst:
Jakob Olesen
tlf. 2033 2927
olesenjakob130@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst:
Hans Vestergaard Jensen
tlf. 2425 4238,
hvje@km.dk 

 
 


Organist:
Inge Bjarke
Svenstrupvej 26
5260 Odense S
Tlf. 6615 3512
ibjarke@webspeed.dk 

 

 

 

Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard
Birkelyvej 63
5792 Årslev
Tlf. 2924 9464
m_maegaard@yahoo.dk 

 

 

 

 

 

Graver:
Ulrik Korsgaard
Graverkontor
Kirkevej 20
5792 Årslev
Tlf. 4031 9192
graver@aarslevnet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre adresser:

Webmaster:
Jørgen Vestergaard
Tlf. 6611 0932
jvgaard@gmail.com 

Formand for menighedsrådet:
Marianne Hansen
Torpevænget 1
5792 Årslev
Tlf. 6599 2293
miajh60@gmail.com  

Kirkeværge og regnskabsfører:
Frank Karl
Enggårdsvej 65
5792 Årslev
Tlf. 6599 1695
frukarl@aarslevnet.dk

 

 

 

Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen
Birkum Kohavevej 78
5220 Odense SØ
Tlf. 6597 2514/ mob. 3089 8407