Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. 
Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Nyttige links:

https://www.borger.dk/Sider/foedselsregistrering.aspx  
http://www.personregistrering.dk/foedsel.html                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

( finder sted i kirkeladen )

Mødedatoer ultimo 2019:


Onsdag d. 30. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: