Kirkelig velsignelse

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab er en kirkelig markering for par, som er blevet viet på rådhuset. Mange par bliver gift på rådhuset, og får senere en kirkelige velsignelse i kirken.

Nogle vil gerne have papirerne i orden, før de køber bolig sammen eller får deres første barn. Bryllupsfesten for familie og venner bliver måske udskudt, til der er mere overskud og festen begynder så i kirken med den kirkelige velsignelse.

Andre kommer mange år efter vielsen på rådhuset og ønsker kirkelig velsignelse. Dengang var rådhuset måske det rigtige valg for dem. Senere kan der opstå et ønske om også at få Guds velsignelse over sit ægteskab.

Sådan foregår kirkelig velsignelse

Ritualet ved kirkelig velsignelse kan varieres, så det ligner et kirkebryllup mest muligt eller så det er tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup.

Den kirkelige velsignelse forløber næsten som vielsesritualet i kirken. Der er dog den afgørende forskel, at kirkebrylluppets første spørgsmål ikke stilles. Det har parret jo svaret på, da de indgik ægteskab.

Ønsker parret det, kan de svare ja på vielsesritualets andet spørgsmål om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller.

Parret kan vælge at udelade tilspørgslen, så den kirkelige markering mere får karakter af en gudstjeneste.

Kilde: www.folkekirken.dk