Den lille klokke

I Fyens Stiftstidende den 10. juli 2004 kunner man læse:

Kirken var i 2002 lukket i 14 måneder på grund af en total renovering. En renovering, der lod kirkerummet genopstå i en lys, venlig - og moderne dragt. Med ny farvesætning, flytning af prædikestol og en abstrakt altertavle, skabt af billedkunstneren Anita Houvenaeghel fra Hvilsom ved Hobro.

- Det startede med, at vi skulle have kalket kirken. Og det endte med, at det hele skulle have en omgang. Lidt ligesom når man begynder at male i sit eget hjem. Inden man ser sig om, ender det med nye møbler. Og nye billeder, siger sognepræst og provst Inge Dalsgaard.

Hun var ellers godt tilfreds med den gamle altertavle, der forestillede indstiftelsen af nadveren.

- Men da vi først var begyndt at rejse rundt i landet for at se på moderne altertavler, fandt jeg ud af, at det er godt at få noget fra vores egen tid ind i kirken, siger Inge Dalsgaard.

- Der er en hel anden kraft i Anita Houvenaeghels opstandelsesbillede end i det gamle nadverbillede. Og den kraft forplanter sig til præsten. Og til menigheden, tror jeg.

- Mange ældre sognebørn var i starten lidt kede af, at vi havde skiftet alterbilledet ud med et moderne. Men de siger selv, at de bliver gladere og gladere for det.

- Jeg tror også, at de yngre kirkegængere føler sig mere hjemme i en kirke, der fremtræder moderne. De er jo vant til at se på billeder. Derfor er det også vigtigt, at kirkens billeder siger dem noget, siger Inge Dalsgaard.

Alterbordet fra 1400-tallet blev ligeledes renoveret. I dag fremtræder det som nyt, men før renoveringen var det skjult bag en træbeklædning. Da dén blev fjernet, viste det sig, at der var et gammelt stenalter underneden. Og ikke nok med dét. I alteret er der en helgengrav, som ikke må åbnes. Men som man ikke desto mindre kan kigge ned på, fordi vi har fået sat et stykke glas ind i den plade, der dækker stenalterets overflade, siger Inge Dalsgaard.

Ingen ved det med sikkerhed, men måske rummer graven i alteret resterne af den engelske ærkebiskop Thomas Beckett, der blev helgenkåret i 1173 og som ses afbildet på kirkens kalkmalerier.

Helgengraven i alteret passer perfekt til altertavlen, mener Inge Dalsgaard.

- Anita Houvenaeghels billede skildrer korsfæstelsen og opstandelsen i ét. Det hvide lys er opstandelsens lys. Og man fornemmer at graven åbner sig. At der så også i virkeligheden er en grav for foden af billedet understreger blot alvoren, siger Inge Dalsgaard.

Altertavlen i Sdr. Nærå kirke