Kirkeskibet "Patientia"

Den 24. august 2014 blev kirkeskibet "Patientia" indviet på festlig og højtidelig vis i Sdr. Nærå kirke. Skibet blev båret ind i kirken af Kjeld Hansen og tre kommende konfirmander. Kjeld Hansen, som har bygget skibet, overdrog det til kirken, og provst Inge Dalsgaard takkede og lovede, at man ville passe godt på skibet. Skibets gudmor, Susanne Vind (Sanderumgaard) indviede skibet, og biskop Tine Lindhardt holdt en fremragende prædiken med maritimt præg. Protektor for skibet er godsejer Erik Vind. Det hele rammedes ind af festlig trompetmusik. Kirken var fyldt, og efter gudstjenesten gik ca. 100 pers. over i kirkeladen for at fejre indvielsen.
"Patientia" blev den 26. august 2014 ophængt i kirken, hvor det nu kan beskues i kirkens åbningstider.


Susanne Vind holdt den 24. august 2014 flg. dåbstale i kirken:

Det var en våd og stormfuld nat !
Sådan begynder mange eventyr eller gysere. Og det var også lidt af en gyser, da den dansk svenske flåde tørnede sammen på Kolberger Heide i Kieler bugten.

Det var den 1. juli 1644. Der var tale om to nogenlunde jævnbyrdige flåder på ca. 40 skibe. Den danske flåde var opdelt i 3 eskadrer med General Admiral Jørgen Vind i 1 eskadre på skibet Patientia og Christian 4. i 2 eskadrer på skibet Trefoldigheden.

Om bord på Trefoldigheden var Jørgen Vinds bror, Iver Vind, fungerende sekretær for kongen.  

Svenskerne havde flere kanoner end danskerne. Men et aggressivt gennemført angreb gjorde, at danskerne får initiativet og kampen ender uafgjort, desværre med tabet af Jørgen vind.

Iver Vind fortsatte efterfølgende med at arbejde for kongen, og blev belønnet herfor med bl.a. Dalum Len, hvorunder Sdr. Nærå hørte til.  

Kirken her bærer fortsat præg af Iver Vind, og som repræsentanter for Ivar og Jørgen Vind er Erik Vind og jeg meget stolte over at være her i dag, 10 slægtsled senere og stadig med fødderne dybt begravet i den fynske muld.

Det giver er et historist vingesus at se Patientia her i kirken, smukt gengivet ved hjælp af dygtige håndværkere, nu på sin sidste men vigtigste rejse – denne gang til gavn for alle - med formålet at bringe os sikkert i havn.

Jeg døber dig PATIENTIA og ønsker dig god VIND  


Fotos fra indvielsesdagen (klik på det enkelte foto for at forstørre)