Sdr. Nærå Menighedsråd pr.1. april 2019

Formand: 
Annette Fog Lomholt, Blæsbjerggyden 6, 5792 Årslev, tlf. 6597 2299, 
a.m.lomholt@gmail.com  

Næstformand og kasserer:
Troels Sundstrup, Hestehavevej 33, 5792 Årslev, tlf. 4032 4081, 
troels.sundstrup@me.com  

Kontaktperson: 
Jytte Hansen, Stationsvej 155, 5792 Årslev tlf. 6599 2556 / 2577 1656, 
station155@gmail.com  

Kirkeværge: 
Frank Karl, Enggårdsvej 65, 5792 Årslev, tlf. 6599 1695 / 4063 1695, 
frukarl@aarslevnet.dk

Regnskabsfører: 
Frank Karl, Enggårdsvej 65, 5792 Årslev, tlf. 6599 1695 / 4063 1695, 
frukarl@aarslevnet.dk  

Sekretær: 
Inge Dalsgaard Jensen, Kirkevej 20, 5792 Årslev, tlf. 6599 1164, 
idj@km.dk  

Menigt medlem: 
Kjeld Hansen, Åvej 21, 5792 Årslev, tlf. 6599 1539 / 2345 4973, 
elsekjeld@hansen.mail.dk  

Erling Christensen, Vinkelvej 2, 5792 Årslev, tlf. 4035 2778, 
Er_Kir@christensen.mail.dk 
 
Inge Roed, Møllehøjvænget 33, 5792 Årslev, tlf. 4234 0731, ingen mail 

Henrik Mogensen, Faunavænget 11, 5792 Årslev, tlf. 6599 2789/ 4144 2789
henrik.mogensen@aarslevnet.dk 

Hjemmeside: 
Jørgen Vestergaard, Mosevænget 4, 5792 Årslev, tlf. 6611 0932, 
jvgaard@gmail.com  

Stedfortrædere: 
Jørgen Vestergaard, Mosevænget 4, 5792 Årslev, tlf. 6611 0932, 
jvgaard@gmail.com  
Anette Mogensen, Faunavænget 11, 5792 Årslev, tlf. 3096 0639, 
anenykmog@gmail.com  

Har du en smartphone?

Så kan du hente en spændende app (helt gratis), der handler om kirkernes kalkmalerier.
Gå ind på dette link og følg vejledningen: