Prædikestolen

 

Prædikestolen er et fornemt træskærerarbejde fra sen-renaissancen. Den er skåret i eg af en ukendt mester. Dens dimensioner er beskedne, uden et overlæs af prydelser, og dog virker den i al sin enkelhed monumental. Under en nænsom restaurering af kirkens farver i vinteren 1958 fjernedes det røde fløjl fra læsepulten og fra bedeskamlen ved alteret. Samtidigt blev alt kirkens træværk malet og afstemt med farverne på stolen. Af det følgende fremgår det tydeligt, hvem der har foræret prædikestolen til kirken, og dog synes det ikke som pral. Det forhindres af de indflettede bibelske tekster.

Prædikestolen er opdelt i fire felter, som er afgrænsede af søjler med hver sin udskårne figur, og en upåklagelig kønsfordeling. Disse figurer skal vel symbolisere meningheden.

I de to midterfelter ses navnene Iver Wind og Heilwig Schinckel, med deres respektive våbenskjolde. Det ene yderfelt fyldes af St. Peder, med bibelen i den ene hånd og himmerigets nøgler i den anden. Det andet felt er prydet med en langstilket blomst, som rækker mod stjernerne. Her står årstallet 1634, det år hvor gaven blev givet. 

I flere baner prædikestolen rundt står følgende velvalgte skriftsteder udskårne og bemalede:

Øverste bane: Herre, giff Dine Tienere at tale Dit ord med allehonde Frimodighed. Apostlenes Gerninger IIII (4,29)

Mellemste bane: Herre, huor skulle vi gaa hen? Du hafver det evige liffs Ord. S. Johs. VI (6,67-68)

Underste bane: Himmelen og jorden skulle forgaa. Men mine Ord skulle icke forgaa. S. Matt XXLLLL (24.35)

Har du en smartphone?

Så kan du hente en spændende app (helt gratis), der handler om kirkernes kalkmalerier.
Gå ind på dette link og følg vejledningen: